Připojištění na cesty

Existuje celá řada doprovodných produktů, které mohou naši dovolenou nebo pracovní cestu v zahraničí usnadnit, zpříjemnit nebo prostě jenom pojistit.

Úrazové připojištění

Často se nabízí i zdarma, tedy jako součást základní pojistky. Není tomu tak ale vždy, a tak záleží na nás, zda si ho za další poplatek pořídíme. A k tomu je nutné vědět, jak funguje. Pojišťovny na jeho základě vyplatí pojištěnci určitou sumu ve dvou případech. Prvním je smrt, kdy peníze dostanou pozůstalí, řádově jde o statisíce korun. Druhým případem je zranění s trvalými následky. Takže ani jedna situace není příliš veselá…

Zajímavé (ale pochopitelné) je, že osoba s trvalými následky dostane většinou (maximálně) 2x více peněz, než pozůstalí. Proč? Smrtí končí vše, i náklady spojené s životní poutí pojištěného, kdežto v případě trvalých následků stoupají náklady na rehabilitace i další fungování ve světě. Trochu problematické je toto porovnání v případě, že zemře živitel rodiny nebo rodič nezletilého dítěte obecně, protože pak rodina zažije možná ještě větší problémy, než osoba stižena trvalými následky, které však mohou vyústit až v invalidní důchod, který také není zrovna nejvyšší.

Pojištění zavazadel

Krádež na letišti, vykradení hotelového pokoje, ztráta dokladů…stát se toho může opravdu spousta. Pokud se rozhodnete si svá zavazadla pojistit, dostane se vám klidu a jistoty. Proto můžeme vřele doporučit.

Připojištění odpovědnosti

Více se o tomto produktu, který jde napříč majetkovým i životním pojišťovny, dozvíte v samostatném článku, takže teď pouze stručně. Pokud jedete na dovolenou s neposednými dětmi, určitě si ho sjednejte, předejdete tím velkým problémům.

Připojištění nevyužité cesty a stornopoplatků

Vždycky se může stát, že z nějakého důvodu nebudete moci nastoupit na zájezd nebo jeho část. Lepší, než situaci lámat přes koleno a trápit se, že buď přijdete o spoustu peněz, nebo o něco jiného, je pojistit se. Pokud tedy nebudete moci odletět, nebo se budete muset předčasně vrátit, budou vám nahrazeny nevyužité dny dovolené a případně i stornopoplatky.

Lokalita hraje roli

cestovní pojištění online je také vázáno na určitou oblast. Bývají dvě až čtyři. V nejširším pojetí jde o tyto:

-          Česká republika

-          Evropa (kromě ČR)

-          Svět (kromě ČR a dalších zemí, mezi které často spadá USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie)

-          Celý svět (kromě ČR)

Některé pojišťovny však nenabízejí tuzemské cestovní pojištění, nebo nerozlišují dva tarify pro „Svět“. Do tarifu Evropa spadají mimo jiné i destinace hojně navštěvované českými turisty, jmenovitě Egypt, Izrael, Turecko, Tunisko,… Čím větší kus světa pojistka obsahuje, tím je přirozeně dražší.

Pro poslední velkou součást cestovních pojistek navštivte prosím článek o sportovním vyžití, který se soustředí na velmi variabilní a důležitý výběr, který vás čeká.

Posted in Pojištění, Povinné ručení by admin at Květen 20th, 2011.

Comments are closed.